OKŁADKA DEKADY - JAK GŁOSOWAĆ:
- Oceniać możecie każdą okładkę osobno w skali od 1 - 5 gwiazdek, w zależności jak bardzo podoba Wam się dany projekt.
- Autorzy okładek nie mogą oceniać własnych projektów, system oceniania na to nie pozwala.
Wystarczy otworzyć każdą okładkę w nowym oknie/karcie w twojej przeglądarce, wybrać ilość gwiazdek i wcisnąć przycisk GŁOSUJ. (po kliknięciu w średnią miniaturę pojawi się większy podgląd)

Ankieta (możliwość oceniania) będzie aktywna od 09.11.2018 do 10.12.2018. więc mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie trochę czasu, aby ocenić każdą okładkę.  Po zakończeniu Ankiety zwycięzca konkursu "OKŁADKA DEKADY" zostanie ogłoszony wraz z pozostałymi wynikami.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

COVER OF THE DECADE - HOW TO VOTE:
 - You can rate each cover separately on a scale of 1 to 5 stars, depending on how much you like the project.
- Cover creators can not rating their own projects, the rating system does not allow it.
All you need to do is open each cover in a new window / tab in your browser, select the number of stars and press the button VOTE NOW. (after clicking it on the medium thumbnail - a larger preview will appear)
The voting poll will be active from 09.11.2018 to 10.12.2018 so we hope that each of you will find some time to evaluate each cover.  After the survey, the winner of the "COVER OF THE DECADE" contest will be announced along with the remaining results.
___
OM