zasłużone gratulacje - wersja angielskojęzyczna równie ładna :)